Schoolbibliotheek

Het Palet heeft een prachtige eigen schoolbibliotheek. Geregeld worden nieuwe boeken aangeschaft, er is een thematafel en ook voor kinderen met dyslexie zijn er boeken op verschillende leesniveaus. Alle kinderen komen hier wekelijks boeken lezen en lenen. Hierin wordt de school ondersteund door ouders.

Onderzoek wijst uit dat kinderen die beter zijn in lezen, daar ook profijt van hebben bij andere vakken. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en veel met boeken in aanraking komen. Op school én thuis.

Niet alle ouders weten dat het lidmaatschap van de Bibliotheek Amstelland voor ieder kind in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer gratis is. In onderstaande brief van Bibliotheek Amstelland leest u hier meer over.

Flyer Bibliotheek Amstelland gratis lidmaatschap.pdf