Privacy reglement en AVG

Functionaris gegevensbescherming voor Onderwijsgroep Amstelland is Wilma van Drunen. Zij is bereikbaar via w.vandrunen@ogamstelland.nl


Privacyreglement verwerking leerlingengegevens .pdf


AVG wat doet de school ermee.pdf


Cameratoezicht op school.pdf