Kwaliteit en inspectiebezoek

Elke basisschool in Nederland wordt periodiek door de onderwijsinspectie bezocht om te kunnen beoordelen of de school voldoet aan de regels die de overheid stelt aan de scholen.
Op 11 maart 2014 heeft de inspecteur van onderwijs Het Palet bezocht. Hij heeft lessen in verschillende klassen bijgewoond; gesprekken met kinderen, leerkrachten, intern begeleider en directie gevoerd; heeft alle documenten van school kritisch bekeken; heeft extra aandacht aan de planning en uitvoering van de leerlingenzorg besteed en heeft zich op deze wijze een goed beeld van onze school kunnen vormen.

De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Basisschool Het Palet heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van vier jaar geen verder toezicht plaats. U kunt het rapport van de inspectie vinden op de website van de onderwijsinspectie.

In 2019 heeft de inspectie landelijk onderzoek gedaan naar passend onderwijs en heeft als steekproef Het Palet Zuid bezocht in april 2019. Alle dossiers zijn op orde en de gesprekken waren naar tevredenheid van de inspectie.

Hoofdkantoor Inspectie van het Onderwijs

Park Voorn 4
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel: 088 - 669 60 00 algemeen
Tel: 088 - 669 60 60 Loket Onderwijsinspectie (voor scholen, besturen en gemeenten: keuze 2)
Tel: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief) Vertrouwensinspecteurs
Fax: 088 - 669 60 50
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.onderwijsinspectie.nl


Ministerie

Op de website van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen vindt u meer informatie, onder andere de vakantiespreiding zoals deze in Nederland is afgesproken;
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap