Management Team

De schoolleiding bestaat uit de directeur, de adjunct directeur en de intern begeleider.
 
De directeur heeft een overkoepelende en eindverantwoordelijke taak voor alles wat er in- en om de school gebeurt. Beleidszaken, administratieve taken en contacten binnen- en buiten de school behoren tot de werkzaamheden.

 De adjunct directeur vervangt de directeur bij afwezigheid en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs in de groepen 4 t/m 8. Draagt zorg voor samenhang en integratie van diverse ontwikkelingen. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Verder adviseert en begeleidt hij leerkrachten bij de zorg voor onze leerlingen.