Jillz Kinderdagverblijf 'het vlinderbos' is een professioneel, kleinschalig, groen en gezellige kinderopvang, met 2 locaties in Amstelveen. De kinderen verblijven in een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zowel veel plezier hebben als zich kunnen ontplooien. Onze opvang is al meer dan 13 jaar klachtenvrij en zonder één GGD overtreding.

Sinds de zomer van 2019, is onze 2e locatie van Jillz Kinderdagverblijf gevestigd in het gebouw van Basisschool Het Palet in Amstelveen. Er is daarom bewust gekozen voor een horizontale groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen kunnen op deze manier doorstromen naar de basisschool in een vertrouwde omgeving.

Visie van deze groep

Bij Jillz Kinderdagverblijf zijn alle pijlers gericht op bevorderen van de vrije en unieke ontwikkelingsweg van uw kind. Daarbij vinden we het belangrijk om een warm en welkom tweede huis te bieden. 4 kenmerken van deze groep dragen bij een gevoel van geborgenheid en de vrijheid om te ontwikkelen:

· Minimaal 1 extra werknemer op de groep (uitzondering ziekte en vakantie)
· De open houding van de leiding
· Huiselijke inrichting van de ruimte
· Activiteiten gericht elk element in de ontwikkeling, zoals Memo, Bio-tuintje, werken met thema's etc.

Hiermee worden de belangrijkste aspecten in de ontwikkeling van jonge kinderen ondersteund en gevormd: beweging, creëren en nabootsing.

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer waaronder Jillz Kinderdagverblijf Benderslaan geregistreerd staat: 172378059. Voor meer informatie zie www.jillzkinderdagverblijf.nl