Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg op school

Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.
Ieder kind verdient een fijne en gezonde tijd op school. Daar zetten we ons, samen met leerkrachten op school voor in. JGZ (jeugdgezondheidszorg) helpt hierbij door mee te kijken met de groei en ontwikkeling van alle leerlingen. Dat doen wij door het aanbieden van gezondheidsonderzoeken. Of door het geven van advies op het moment dat u als ouder of uw kind vragen heeft.
Daarnaast werken we samen met jeugdhulpverleners van de gemeente, internbegeleiders van scholen, logopedisten, pedagogisch medewerkers en andere hulpverleners om kinderen en ouders verder te helpen.
Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten?

Onderzoek 5- en 10-jarigen

Voor het onderzoek van uw (5-jarige) kind in groep 2 ontvangt u van ons een uitnodigingsbrief met een inlogcode. De inlogcode gebruikt u om de digitale vragenlijst over de gezondheid van uw kind in te vullen. Na het invullen krijgt u direct tips en advies op maat.
De doktersassistent meet op school de lengte en gewicht. Zij doet ook een ogen-en gehoortest. Uw kind houdt de kleren gewoon aan. De uitslag van dit onderzoek krijgt u per brief.  U hoeft niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel.
Soms nodigt de verpleegkundige u uit voor een aanvullend gesprek om nogmaals ogen, gehoor, lengte of gewicht te onderzoeken. Of om uw zorgen delen te over ontwikkeling, gedrag of opvoeding. Of om de antwoorden van de vragenlijst met u te bespreken. Samen kijken we naar wat nodig is en of u ondersteuning daarbij wenst.
Voor het onderzoek van uw (10-jarige) kind in groep 7 vult u ook een digitale vragenlijst in en wordt uw kind door de jeugdverpleegkundige onderzocht. De lengte en het gewicht worden gemeten door de doktersassistente en de jeugdverpleegkundige onderzoekt of een vervolgafspraak nodig af en stemt dit met u als ouder af. Ook wordt er een les over een gezondheidsthema door de jeugdverpleegkundige in de klas gegeven.
Heeft u nog vragen? Leest u dan verder op https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg-4-12-jaar/onderzoek/   

Vaccinaties voor de kinderen

Alle jongens en meisjes die 9 jaar worden, krijgen een uitnodiging voor vier inentingen: BMR (bof, mazelen, rode hond), DTP (difterie, tetanus, polio) en HPV (humaan papillomavirus). De HPV wordt een half jaar later herhaald. De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd. De vaccinatiecampagnes worden in oktober 2023 en het voor jaar van 2024 gehouden. Zie ook: https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties/campagne/?vkurl=vaccineren

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. U, uw kind of de school kunnen een extra onderzoek aanvragen.

Op de school van uw kind neemt de jeugdverpleegkundige deel aan het zorgoverleg van de school. Daarin worden kinderen besproken over wie vragen of zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissituatie, verzuim, of spraak-, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Voordat uw kind op school wordt besproken, wordt dit met u afgestemd door school of JGZ.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar via telefoonnummer
020 5555964. Voor meer informatie over Jeugdgezondheidszorg of wat JGZ voor u kan betekenen, kijkt u op de website van de GGD: www.ggd.amsterdam.nl

Het JGZ-team aan school verbonden:
Karen de Boer  jeugdverpleegkundige e-mail kadboer@ggd.amsterdam.nl
Liesbeth Klarenbeek doktersassistent e-mail eklarenbeek@ggd.amsterdam.nl