Schoolgids

Met de schoolgids geven wij u ieder schooljaar een duidelijk beeld van de manier waarop wij werken, spelen en plezier maken met elkaar. De schoolgids bevat zoveel mogelijke actuele informatie over de school en is bedoeld voor ouders van kinderen die op Het Palet zitten, maar natuurlijk ook voor nieuwe belangstellende ouders.
  • hoe wij de doelstellingen vanuit de wet op het basisonderwijs proberen te garanderen
  • welke methoden wij daarbij gebruiken
  • hoe wij ook andere belangrijke zaken aan de orde stellen
  • hoe wij met elkaar omgaan en
  • wat wij van de leerkrachten, de kinderen en u verwachten         
Schoolgids 2023-2024.pdf