Brede School Het Palet

Het Palet ontwikkelt zich als Brede School. Dit is een samenwerking tussen diverse partijen die gericht zijn op kinderen met als doel het vergroten van de kansen van ieder kind. Kinderen leren niet alleen op school maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren zouden deze leersituaties meer op elkaar afgestemd moeten zijn. Bovendien krijgen niet alle kinderen thuis of in hun vrije tijd dezelfde mogelijkheden om zich te ontplooien. 

Jillz verzorgt in onze school een dagopvang voor peuters vanaf 2 jaar. De kinderen krijgen een voorschools educatief programma. Zie tabblad Jillz voor meer algemene informatie over het kinderdagverblijf.

KindZijn verzorgt naschoolse opvang en zit in ons kleutergebouw.

Verder werkt Het Palet samen met diverse andere organisaties wat betreft tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. Ook hier gelden de principes van de Vreedzame School. Op Het Palet kun je blijven van je peutertijd tot en met de basisschool. 

  • Alle leidsters, juffen en meesters werken samen om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Zodat jij al je talenten kunt ontplooien.
  • Iedereen kent jou en jij kent iedereen in onze kleine overzichtelijke school.
  • Samen zorgen wij dat uw kind de juiste aandacht en opvang krijgt die het nodig heeft.

Workshops

Gedurende het schooljaar zijn er diverse workshops, tijdens en na schooltijd. Onze gymleerkracht geeft naschoolse workshops, zoals hockey, balspelen.