Ouderraad

Het Palet is een actieve school waar de kinderen naast de reguliere lessen ook een groot aantal extra activiteiten krijgen aangeboden.
 
Doelstelling Oudercommissie (OR)
 De Oudercommissie:
 • Initieert en organiseert evenementen voor leerlingen en ouders
 • ondersteunt de school met diverse activiteiten (inkopen en evt. organisatie)
 • financiert jaarlijkse diverse activiteiten, projecten en de Paletdag. De school heeft ouderhulp nodig om deze extra activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken. Per activiteit wordt deze hulp georganiseerd via de klassenouders en meestal gaat het om het begeleiden van een groepje kinderen bij een activiteit. Daarnaast is de ouderraad een extra ondersteuning voor de juffen bij het organiseren van de activiteiten.
   
  De ouderraad vergadert 5 keer per jaar. In deze vergadering evalueren wij voorgaande activiteiten en verdelen wij de verschillende activiteiten onder de leden van de ouderraad. Dit om mogelijk te maken dat lidmaatschap van de ouderraad mogelijk is naast het hebben van een baan en een gezinsleven: iedereen kan een taak uitkiezen die bij zijn of haar werkzame leven past!
  We zijn  altijd op zoek naar actieve ouders die willen meedenken en mee-organiseren aan de activiteiten voor de kinderen. Mocht u geïnteresseerd zijn in lidmaatschap van de ouderraad, neem dan contact op met één van haar leden!
   
  Financiën
  Om de doelstelling van de ouderraad te kunnen realiseren wordt jaarlijks een bijdrage van ouders gevraagd. Deze bijdrage wordt per brief in begin van het schooljaar gevraagd. De bijdrage is vastgesteld op € 60,- per kind per jaar. De financiën van de ouderraad zijn volledig separaat van de school. De begroting wordt opgesteld in overleg met de school en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. 
 Jaarlijks terugkerende activiteiten en de door de ouderraad gefinancierde middelen zijn:
 • Sportdag: huur van de gymzaal, ijsjes voor de kinderen
 • Sinterklaas: benodigdheden voor activiteiten op Pietenochtend zoals pepernoten bakken en benodigdheden voor schoen zetten
 • Kerst: Kerstbomen, kerstversiering, aankleding van klaslokalen, i.e. tafellopers en servetten
 • Pasen: paastakken en paaseieren
 • Schoolreisje
 • Kinderboekenweek: incidentele inhuur van schrijvers om voor te lezen en aanschaf boeken
 • Kamp groep 8: deels betaald uit ouderbijdrage en deels uit kampbijdrage
 • Musical van groep 8
 • Uitje van groep 8 na de eindtoets
 • Eindfeest: huur van picknick banken, huur van workshop voor de kinderen, ijsjes voor de kinderen
 • Aankleding hal bij thema's
 • Nationaal Schoolontbijt
 • Zaalvoetbal
 • Workshops zoals bv. een circusdag of een dansdag.   
Ouderraad - ouderbijdrage.pdf
Ouderraad - begroting 2020-2021.pdf

De ouderraad bestaat uit:
 Gerco Langelaan (leerkracht)
 Karin van Balken (leerkracht)
 Ouders:
- Hans Klaasse Bos (penningmeester)
- Bram Tilmanns
- Katoesja Bruinendaal
- Mariska Sardjoe

Ouderraad - even voorstellen.pdf

U kunt de ouderraad mailen op; or.hetpalet@ogamstelland.nl