Kennismaking
Voor een algemene kennismaking kunt u een afspraak maken met de directeur Eva Kleipool. Zij geeft informatie over onze school en beantwoordt uw vragen. Daarnaast krijgt u een rondleiding in ons hoofd- en kleutergebouw. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich goed laten informeren bij verschillende scholen, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken.
U kunt een kennismakingsgesprek aanvragen op: Kennismaking aanvragen

Aanmelding
Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk de manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Dit gezamenlijk toelatingsbeleid is van toepassing op kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en vanaf het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een basisschool van voorkeur te krijgen. Om ervoor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk in hun buurt naar school kunnen, heeft elk kind voorrang op de vier - op loopafstand - dichtstbijzijnde scholen.

Wanneer u op www.amstelveen.nl/basisonderwijs het woonadres van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Amstelveen en Ouderkerk aanmelden.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd om hun zoon of dochter uiterlijk op de sluitingsdatum bij ons aan te melden. Eind september 2023 is naar deze ouders het aanmeldformulier en de brochure 'Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk' gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

Geboortedatum kind: 1 januari 2021 t/m 30 april 2021: aanmelden t/m 30 mei 2024
Geboortedatum kind: 1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021: aanmelden t/m 3 oktober 2024

Binnen tien schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding. Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog (in de betreffende geboortemaanden) beschikbaar zijn.

Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren kunnen nog niet worden aangemeld. Is uw kind geboren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, dan ontvangt u in oktober 2024 de uitnodiging om uw kind aan te melden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden! Ook als u in het verleden uw belangstelling voor onze school kenbaar heeft gemaakt, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben een plaatsgarantie op voorwaarde dat het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.

Een plaats op de basisschool
Na de sluitingsdatum worden de plaatsen op alle 23 basisscholen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden. Deze geautomatiseerde plaatsing verloopt in onderstaande volgorde; dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen.

Bij de plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. Pas als uw kind ongeplaatst blijft, komt het daarna in aanmerking voor een plaats op een van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn tijdens de verwerking van de aanmelding aan uw bewijs van aanmelding toegevoegd. Voor de school van uw eerste voorkeur gaat de plaatsing als volgt:

1. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie.

2. Uw kind gaat minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) én heeft de school als voorrangsschool.

3. Uw kind heeft de school als voorrangsschool.

4. Uw kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Daarna worden de kinderen, die niet op de eerste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

5. Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede tot en met de zesde voorkeur.

6. Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede tot en met de zesde voorkeur en woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

7. Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Definitieve inschrijving op de basisschool
Heeft u uw kind aangemeld, dan ontvangt u circa twee weken na de sluitingsdatum (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?
Als u geen aanmeldformulier heeft ontvangen van de gemeente, kunt u onderstaand formulier gebruiken. In dat geval is het belangrijk dat u bij uw aanmeldformulier een adresbewijs van uw kind inlevert om aanspraak op de voorrangsscholen te maken. Aanmeldformulier voor basisschool in Amstelveen-Ouderkerk.pdf

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl is informatie over het toelatingsbeleid (zoals de veelgestelde vragen) te vinden. Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl of via telefoonnummer 020-426 24 67

Intakegesprek met de leerkracht
De leerkracht waarbij de kleuter in de groep komt, maakt 8-10 weken voor de vierde verjaardag van het kind een afspraak met de ouders voor een intakegesprek en maximaal 6 wenmomenten. Deze wenmomenten vinden plaats zo dicht mogelijk voor de eerste schooldag. Direct na de 4e verjaardag is het nieuwe kind welkom bij ons op school. Ouders die een kind hebben dat in de maand december jarig is, raden wij aan om na de kerstvakantie op school te starten.

Toelatingsprocedure zij-instromers
Voor kinderen die worden aangemeld, afkomstig van een andere basisschool, geldt een speciale toelatingsprocedure

Kinderen die tijdens een schooljaar van een andere basisschool komen, worden eerst door de interne begeleider getoetst. Op deze manier wordt het niveau van de kinderen bepaald. Aan de hand van deze gegevens en de gegevens van de school waar het kind vandaan komt, wordt gekeken of wij de juiste zorg kunnen bieden en de kinderen kunnen plaatsen. 
Wanneer blijkt dat er voor deze leerling sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, zullen wij als school afwegen of wij deze leerling met de beschikbare middelen voldoende begeleiding kunnen geven, niet alleen bij toetreding maar ook gedurende de resterende periode van zijn of haar schoolloopbaan.
In onze toelatingsprocedure wegen wij de draagkracht van de groep waarin het kind wordt geplaatst, de ervaring van de leerkracht en de voorzieningen in ons schoolgebouw.
Het uiteindelijke besluit voor toelating van de nieuwe leerling zal in samenspraak met het team worden genomen.
Vooraf bieden wij de gelegenheid om kennis te maken met de groep waarin het kind geplaatst wordt.